شمیم سخن

شمیم سخن

سخنوری و فن بیان توسط دکتر علی پیکری

مطالب تخصصی

 • داستانها شماره 2
  Tim Barkley, Manager

  ماهی تازه ماهی تازه یکی از غذاهای اصلی مردمژاپن است. ژاپن کشوری جزیره ایست که محصور در آبهاییست، که منبع...

  بیشتر
 • داستانها
  Tim Barkley, Manager

    (( این داستان گوشه ایی از یک موضوع واقعی می باشد که هرگز نمیتوان کامل آن را توضیح داد ))   امير ع...

  بیشتر
 • بخش دوازدهم داستانها
  Tim Barkley, Manager

  باید نگرش‌ها و برداشت‌هایتان را عوض کنید صبح یک روز تعطیل در نیویورک سوار اتوبوس شدم. تقریباً یک سوم ا...

  بیشتر
 • بخش یازدهم داستانها
  Tim Barkley, Manager

  اعتقادتان را چند میفروشید؟؟؟ فردي كه مقیم لندن بود، تعریف میکرد که یک روز سوار تاکسی شدم در بين راه کرایه ر...

  بیشتر
 • بخش دهم داستانها
  Tim Barkley, Manager

  خوب است هراز چند گاهی به خود تلنگوری بزنیم شايد دنیا را زیباتر ببینیم تعريف ميكرد چند روزی که در یکی از اتا...

  بیشتر